Pia Bongoll para Vogue Italia por Xian Wu

Pia para Vogue Italia por Xian Wu / Style por Antoine Paoli / Makup por Meyloo

          Pia Bongoll para Vogue Italia por Xian Wu